Drukuj

Oferta

Oferta

marketing Wardex
Porządkowanie liści - Wardex
Porządkowanie liści - Wardex
- zimowe i letnie utrzymanie dróg krajowych i ekspresowych
- odgarnianie śniegu za pomoc pługów odśnieżnych
- likwidacja śliskości na drogach przez posypywanie środkami uszorstniającymi i zwilżonym chlorkiem sodu
- ręczne sprzątanie pasów drogowych w sezonie letnim i zimowym
- mechaniczne sprzątanie (zamiatanie) ciągów drogowych
- likwidacja skutków zdarzeń na drogach
- likwidacja zachwaszczenia pasów zieleni przy drogach

Do Państwa dyspozycji posiadamy pługi odśnieżne, piaskarko-solarki, samochody ciężarowe, ładowarki, zamiatarki, zagęszczarki, agregaty, narzędzia ręczne.
Wardex - usługi komunalne.
Copyright © 2012 All rights reserved. Powered by KO-KO Creative Factory.